Friday, February 21, 2014

Sme pokusnými králikmi farmafiriem?

 

Náčelníci česko-slovenskej antivax sekty na čele s Fillom požadujú u vakcín dvojito zaslepené placebom kontrolované štúdie trvajúce minimálne 5 rokov (18). Na túto tému sa už toho popísalo veľmi veľa. Viz napr článok prof. Dluholuckého (1), na ktorý zareagovala aj Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania (IPURO) a Fillo (2), a zase na ich článok som čiastočne zareagoval ja v mojom staršom blogu (3). 

Dvojito zaslepené placebom kontrolované štúdie – robia sa alebo nerobia? 
Robia. Napríklad štúdia z Talianska, ktorá je uvedená v SPC (súhrn charakteristických vlastností lieku) Infanrixu hexa (4, 5), štúdia z Česka v SPC Synflorixu (6, 7), štúdia z USA v SPC Prevenaru 13 (8, 9), štúdie inaktivovanej vakcíny proti chrípke (10, 11), atď. 

Kde je teda problém? 
Problém je vo Fillovi - je to odporca očkovania, ktorý zarába (aj) na svojich aktivitách venovaných odporcom očkovania (12), a preto urobí všetko, aby očkovanie znemožnil. A preto si naschvál nastavil kritéria požadovaných štúdií tak, aby sa nedali splniť. Typická taktika antivaxu...   


Požaduje dvojito zaslepené placebom kontrolované štúdie (zlatý štandard – ZŠ) trvajúce minimálne 5 rokov. Ako placebo vyžaduje nič iné než fyziologický roztok. Tým pádom nám z uvedených štúdií vypadnú tie, ktoré nemajú skutočné placebo, ale tzv. pozitívnu kontrolu (13) – uvedená štúdia Infanrix hexa, Synflorix a Prevenar 13.
Pozitívna kontrola je na rozdiel od placeba aktívna látka. Používa sa napríklad staršia vakcína (v našej štúdii Prevenaru 13 staršia vakcína Prevenar alebo u Infanrixu hexa staršia DTP vakcína) alebo iná vakcína (v našom príklade Synflorixu to je vakcína proti hepatitíde A a v prípade Infanrixu hexa DT vakcína).
Ak by aj mala uvedená štúdia Prevenaru 13 fyziologický roztok ako placebo, vypadla by aj tak, pretože je to štúdia imunogenity vakcíny na základe protilátok a Fillo také neuznáva. On uznáva len tie, kde sú účastníci danej štúdie vystavení skutočnej chorobe. Takže nám zostávajú už len štúdie chrípky, ktoré však Fillo zdiskredituje tiež, pretože netrvajú minimálne 5 rokov. 

Ideálny ZŠ podľa Filla by vyzeral tak, že by sme placebo skupinu nechali napospas potenciálne nebezpečným chorobám a minimálne 5, ale ešte lepšie 10 alebo 15 rokov by sme sa pozerali, čo sa bude diať. K takému niečomu dochádza občas v „prirodzených experimentoch“, kedy klesá zaočkovanosť a následkom toho sa objavia outbreaky. Výstižný príklad som uviedol v mojom starom blogu (14 – bod č. 4, dole).


To, že sa v niektorých štúdiách vakcín používa miesto placeba pozitívna kontrola nie je chyba a zamietnutie takejto štúdie len kvôli tomu je hlúposť. Pozitívna kontrola sa používa pri zisťovaní, či je nová vakcína lepšia/bezpečnejšia než tá stará alebo z etického pohľadu kvôli záujmom jednotlivca, ktorý by mal byť liečený lege artis aj počas štúdií.

ZŠ sa u vakcín môže použiť na zisťovanie imunogenity, bezpečnosti,  účinnosti (efficacy) a efektivity (effectiveness). V štúdiách imunogenity vakcín sa zisťuje imunitná odpoveď na základe protilátok, ktoré korelujú u väčšiny vakcínami preventabilných chorôb s ochranou jedinca pred danou chorobou, a preto môžu takéto štúdie nahradiť eticky neprípustné štúdie, ktoré navrhuje Fillo.

Existuje veľa kvalitných štúdií vakcín typu ZŠ, ale Fillo ich nakoniec aj tak zmietne požiadavkou, že nie sú minimálne 5 rokov trvajúce. Toto je fakt len vymodelovaná požiadavka s cieľom za každú cenu spochybniť očkovanie, pretože minimálne 5 rokov trvajúce ZŠ u vakcín neexistujú. Takéto štúdie sú zriedkavé aj u liekov kvôli časovej, metodickej, finančnej náročnosti, ale predovšetkým kvôli (ne)etickému aspektu takýchto štúdií (15). Tieto štúdie môžu existovať napríklad u výživových doplnkov (napr. 16 – 6 rokov, 17 – 5 rokov), pretože pri nich (v drvivej väčšine) nejde o život.


Fillo tvrdí, že jeho ZŠ je „jediná akceptovateľná metóda EBM“ (18). Tieto štúdie ala Fillo u vakcín neexistujú, a tak vedúci antivaxu burcujú v ľuďoch mienky, že vakcíny nie sú dostatočne skúmané, nie sú bezpečné a účinné, a že naše deti sú pokusnými králikmi. To je bullshit vzniknutý na základe neznalosti a prekrúcania základov farmácie/farmakológie a EBM. 
EBM akceptuje rôzne dizajnované štúdie, každá z nich má výhody aj nevýhody a rôznu váhu vo vedeckom dokazovaní (15, 19).
Vývoj a testovanie vakcín prebieha podobne ako u liekov a má preklinickú, klinickú a postlicenčnú časť (dokopy tzv. životný cyklus liekov/vakcín) (22, 23, 24, 30).

Životný cyklus vakcín v plnej paráde:
 Pre lepšie rozlíšenie kliknite na tento odkaz:

V preklinickej časti sa vakcína vyvíja, a potom testuje napríklad na bunkových a tkanivových kultúrach a na zvieratách.

V nasledujúcej, klinickej časti, sa vakcína skúša na ľuďoch v troch fázach:
1. fáza: štúdie na desiatkach ľuďoch, hodnotenie bezpečnosti a imunogenity vakcín
2. fáza: stovky ľudí, hodnotenie bezpečnosti, imunogenity, vhodnej dávky, spôsobu podania, ...
3. fáza: tisíce ľudí, hodnotenie bezpečnosti, účinnosti, ...

Po schválení vakcíny na základe klinickej časti sa testovanie vakcíny presúva do postlicenčnej časti, v ktorej sa vakcíny sledujú v systéme všeobecne zvanom farmakovigilancia (= dohľad nad liekmi, 25). Používajú sa na to napríklad databázy ako VAERS alebo VSD (v USA), u nás to má na starosti ŠÚKL, ÚVZSR (20, 21, 27, 28, 29), a tie má pod palcom Európska lieková agentúra (EMA) . V tejto časti sa môžu robiť ďalšie štúdie bezpečnosti alebo efektivity (tzv. 4. fáza klinických testov).
Farmakovigilancia vakcín je ale antivaxermi zase spochybňovaná (21), ale práve vďaka nej sa dokázali odhaliť vzácne nežiaduce účinky (cca 1:10 000) ako napríklad intususcepcia („blokáda čreva“) po rotavírusovej vakcíne v rokoch 1998-1999 alebo neurologické a gastrointestinálne poruchy u vakcíny proti žltej zimnici (22, 26).

Celý tento životný cyklus vakcín je regulovaný a mnohonásobne kontrolovaný (24).


Výkrik do prázdna: Ak teda antivax trvá na svojom ZŠ, kde sú ZŠ, ktoré potvrdzujú ich tvrdenia? Že očkovanie spôsobuje autizmus a DM1? Že vitamín C a homeopatia vylieči všetko, na čo si len pomyslím? Kde?

Takže aby bolo jasné, Filla nezaujímajú štúdie o prospešnosti vakcín, opakovane mu boli predkladané a on ich len ofrflal a odignoroval, pretože je to odporca očkovania. 

Obsah blogu

Zdroje: 

1. www.sprievodcaockovanim.sk/caste-otazky-o-ockovani/preco-neexistuju-dvojito-zaslepene-studie-vakcin.html 
2. http://www.slobodavockovani.sk/news/trapne-vyhovorky-prof-dluholuckeho-ako-obhajoba-pavedeckej-vakcinologie/ 
3. http://honeybadgerslobodavockovani.blogspot.cz/2013/07/12-cast-dvojito-zaslepene-placebom.html 
4. http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/infanrix-hexa-spc-10705.html 
5. http://www.gsk.ca/english/docs-pdf/product-monographs/Infanrix-hexa.pdf  DT, DTP
6. http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/synflorix-spc-60693.html 
7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16517274  HAV
8. http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/prevenar-13-spc-69573.html 
9. http://www.fda.gov/downloads/biologicsbloodvaccines/vaccines/approvedproducts/ucm201669.pdf  Prevenar, imunogenita na základe protilátok
10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20236548 
11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19909082 
12. http://www.slobodavockovani.sk/otazky-a-odpovede/o-nas/ 
13. http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_control#Positive 
14. http://honeybadgerslobodavockovani.blogspot.cz/2013/07/4-cast-dalsie-priklady-ucinnost-vakcin.html 
15. http://www.cebm.net/?o=1039 
16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22158670 
17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15237003 
18. http://www.slobodavockovani.sk/news/ad-precoockovanie-sk-2/ 
19. https://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=oxford 
20. http://www.sprievodcaockovanim.sk/caste-otazky-o-ockovani/ako-funguje-hlasenie-neziaducich-ucinkov-po-ockovani.html 
21. https://www.facebook.com/bezpecne.ockovanie/posts/152803141580590 
22. http://www.historyofvaccines.org/content/articles/vaccine-development-testing-and-regulation 
23. http://www.wrha.mb.ca/community/travel/files/Conference12-Presentation-02b.pdf 
24. http://www.phrma-jp.org/archives/pdf/vaccine_factbook_2012/en/2_Vaccine_Development_and_Implementation.pdf 
25. http://www.sukl.cz/leciva/co-je-farmakovigilance 
26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15886152 
27. http://www.sprievodcaockovanim.sk/ockovanie-vseobecne/ako-je-to-s-kontrolou-a-hlasenim-vedlajsich-ucinkov-vakcin.html 
28. http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2011_19.htm 
29. http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch/pokyny-pre-posielanie-hlasenia-o-neziaducom-ucinku-lieku?page_id=1946 
30. http://www.sciencearchive.org.au/policy/documents/AAS_FINAL_LR_Nov26.pdf


Honey badger, 21.2. 2013

13 comments:

 1. Skutocne ma zaraza, ked clen medicinskej obce ako profesional v obore (neviem, ci ste priamo lekar alebo vykonavate inu prax v oblasti mediciny) odmieta vykonanie konkretneho sumaru ukonov za ucekom komplexneho zdokumentovania ucinkov vakcin, aj napriek tomu, ze cast verejnosti o taketo zdokumentovanie stoji, ma o vysledok takehoto zdokumentovania ucinkov vakcin zaujem a takyto vysledok by povazovala za dostatocny.

  Za este viac zarazajuce osobne povazujem, ze ziatade od laikov, aby predlozili vysledky svojho medicinskeho vyskumu za rovnakych podmienok v zaujme toho, aby preukazali svoje tvrdenie. Tu si je potrebne uvedomit si, ze laicka verejnost nema k dispozicii najmä materialne a samozrejme aj profesionalne schopnosti, a preto je na mieste ocakavat prave od medicinskej profesionalnej obce, ze priamo z nej vzide najmä vysvetlenie, profesionalne poucenie a ludske vyjdenie v ustrety pri poziadavke na preukazanie niecoho, coho preukazanie je realne v moci medicinskej obce. Jedina moznost ako s medicinskou obcou moze laicka verejnost komunikovat je prave kladenie otazok a snaha o ziskanie dokazu, ktory by mal byt dostacujuci. Je vsak smutne, ze na tuto snahu medicinska obec (samozrejme cest vynimkam) nereaguje a skor naopak akukolvek snahu o vysvetlovanie a dokazovanie, ktore je nesporne zakladom kazdej vedy povazuje doslova za kacirske myslienky.

  ReplyDelete
 2. Nie som zastanca krystalov zavesenych okolo krku, nehladam vodu podla prutika, nabytok nemam usporiadany v zmysle feng shuei, ale to, ze nie som zastanca tychto teorii neznamena, ze mozem kazdeho, koho tieto veci oslovili znevazovat. Ked som chory, slepo doverujem mojmu lekarovi s tym, ze sa nebranim ani tomu, ze vysledky, o ktorych uvadzate, ze smeruju k zisteniu, ze vakciny su bezpecne, k tomuto zisteniu skutocne smeruju a kazdemu to ma takto, ako to je dokazane, stacit. Neberte vsak prosim z pozicie profesionala, od ktoreho je to ocakavatelne najmenej, moznost pytat sa a ziskavat odpovede s tym, ze ak existuje konkretny dovod, ktory brani vykonaniu zlateho standardu, ktory ma smerovat k zisteniu, ktoreho vysledky zrejme bude ochotny akceptovat aj p. Filo alebo ini, ktori sa zamyslaju nad tym, co je pre ich deti dobre, mozete ich prezentovat, ale osobne sa mi nezda, ze by to mal byt dokaz cestou na mesiac. Pristupom odmietania skor skutocne vyvolavate obavy laickej verejnosti, preto ze odmietanie a popieranie bez otvoreneho pristupu k moznemu dokazovaniu je standardnym prejavom utajovania, ktore nie je v oblasti mediciny ziaduce.

  Je vsak mozne, ze clenovia medicinskej obce nepatriaci k ludom, ktori priamo pracuju na vyvoji a testovani vakcin, nemozu k tymto vakcinam nic namietat a tiez su postaveni do situacie ber tento vysledok za smerodatny, lebo iny ti nedodame, a prave preto uvedene testovanie v takomto rozsahu je prezentovane ako zbytocne, neuskutocnitelne alebo nerealne a ta cast verejnosti, ktora sa pyta je povazovana za antivaxerov, carodejnice, sarlatanov, mamicky na materskej, ktore sa dostali k internetu a pod.. O to je potom viac zarazajuce, preco dochaza k takemu v podstate masivnemu odporu proti voli verejnosti zo strany clenov medicinskej obce, ktori by sa v takomto pripade tiez mali pytat v snahe zachovat svoju prisahu, ktoru skladali po skonceni skoly.

  Kedze vo svojom prispevku pouzivate utocny ton, ktory, musim priznat, sa vsak nachadza aj na strane ludi, ktorych nazyvate antivaxermi a mozno ich takto vnimate prave pre tento ton a pren nevidite podstatu snahy verejnosti dozvediet sa viac a nie byt a priori proti, pada vas prispevok do oblasti dokazovania si toho, ze pravdu mate vy a nikto iny, a to bez toho, aby bola zaznamenana aspon drobna snaha o vyjdenie v ustrety domnelej druhej strane. Taketo bipolarne nazeranie samozrejme pada, ak budete proces vakcinacie absolvovat s vlastnym dietatom a v sucasnosti len vy momentalne viete, ci by ste informacie, ktore tu prezentujete sam povazoval za dostatocne v situacii, kedy je mozne dosiahnut vyssiu mieru poznania, ktora moze (samozrejme aj nemusi) odhalit rizika alebo prepojenie vakcinacie s konkretnymi ochoreniami.

  ReplyDelete
 3. 1. Neodmietam nic z toho, co ste napisali, ze odmietam.
  2. Dokazy ziadam od antivaxerov, ktori sa nepovazuju za laikov, povazuju sa za ovela vacsich odbornikov, ako su ti ozajstni. Verte mi, nie je ich malo.
  3. Otazky antivaxu vacsinou prijimam, ak sa nejedna o vyslovene hluposti. Prijimam a snazim sa na ne odpovedat, co je vidiet v tomto alebo aj v mojom starom blogu: http://www.honeybadgerslobodavockovani.blogspot.sk/

  ReplyDelete
 4. Dakujem za promptnu reakciu.

  1. Som skutocne rad, ze neodmietate. Bolo by mozne takyto postup dokazovania zrealizovat za ucelom ukludnenia verejnosti? Na koho je mozne obratit sa v zaujme realizacie takehoto stupna dokazovania ucinkov vakcin? Domnievam, ze v tejto oblasti panuje obojstranna hysteria neprinaleziaca vyznamu odpovedi, ktore by sa mali vo veci zdravia nasich deti prezentovat s tym, ze ak je mozne dokazat nieco, co cast verejnosti pozaduje, aby dokazane bolo, nie je dovod, aby to zostalo nedokazane.

  2. Stale sme v tej rovine, ze antivaxeri, ktori sa sice vydavaju za vacsich odbornikov, ako su odbornici samotni zostavaju v rovine laikov s tym, ze ak su ich myslienky a vysledky ich uvazovania mylne, nebudu ich vzhladom na to, co som uviedol nikdy schopni dokazat. Nebolo by na mieste uvazovat opacne v tom zmysle, ako relevantnymi dokazmi zo strany medicinskej obce povedzme v intenciach poziadaviek antivaxerov, ak tie samozrejme nie su nerealizovatelne, dokazat, ze pravda je niekde inde?

  3. Dakujem, prestudujem si Vas blog.

  ReplyDelete
 5. 1. Snazim sa o to ciastocne mojim blogom. Hoci mojim ofenzivnym vyjadrovanim antivax neupokojim. Ale blog je urceny pre tych, co hladaju argumenty podlozene faktami a studiami. Snazime sa o to aj na nasej stranke, kde je kazdy, kto chce racionalne diskutovat, vzdy vitany: https://www.facebook.com/bezpecne.ockovanie?fref=ts

  2. Dokazy im boli opakovane predkladane, od odbornikov, v mojom blogu, ... A sme tam, kde sme. Kde je chyba? Je aj v antivaxe, aj u lekarov - ale z ich strany vidim velky postup v tejto oblasti, u antivaxu vobec. Antivax vobec neprijali to, co im bolo opakovane predkladane a stale kotkodakaju to iste dokola.

  ReplyDelete
 6. Po skandaloch ako ze sa vo vakcinach objavil nejaky virus a potom sa stiahli atd. Sa nemozete predsa cudovat, ze ludia tomu nedoveruju. Filo na tom zaraba ? A nie je to nahodou tak, ze GSK napr. zaraba na vakcinach. A nie je to nahodou tak ze malemu decku je uplne na nic ockovanie proti tetanu, lebo prevazuje riziko neziaducich ucinkov nad prinosom vakciny. Ako prosimvas moze male decko dostat tetanus ? Kolko je takych pripadov ? A kolko je pripadov vedlajsich ucinkov ockovania atd. atd. A preco prosimvas oznacujete p. Fila ako antivaxer. Tento pan je za slobodu v ockovani a za slobodnu volbu a to je vsetko.

  ReplyDelete
 7. Prajem ludom co pisu taketo clanky, ktore su podla mna na zakazku napisane aby dostali ich deti nejaky ten autizmus napr. kratko po ockovani. Uvidime ci aj potom budu tvrdit ze to nesuvisi s ickovanim. Tym ze toto robia sposobuju tieto tazkosti dalsim a dalsim detom. Ale pravdepodobne taky ludia aj ked pisu taketo clanky nedavaju svoje deti na vsetko ockovat.

  ReplyDelete
 8. Tetanus je vzacny, aj vdaka ockovaniu. Tetanus moze dieta dostat tak ako dospely, ze sa porani, napriklad pichnutim predmetom kontaminovanym sporami tetanu. https://www.youtube.com/watch?v=RG9kR3rYZzA

  Risk vs benefit vakcina vs tetanus: http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/index.php?id=197%2C239%2C0%2C0%2C1%2C0&tableausynthese_en

  Ockovanie nesposobuje autizmus. https://www.youtube.com/watch?v=mnrKK_4jAY4

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ano v Ugande. Zjavne podvizivene dieta, ktore zije uplne v inych podmienkach. Tetanus nie je vzacny vdaka ockovaniu, pokles tetanu nastal aj v casoch ked sa neockovalo a aj pocas prvej svetovej vojny, ked bolo zraneni plno a podmienky hygienicke atd. zle bolo pripadov pomerne malo. Ako sa dieta vo veku v ktorom je tato vakcina podavana moze poranit tak, ze ma hlboku ranu od napr hrdzaveho klinca, priestrel, hlboku secnu alebo bodnoreznu ranu bez prisunu vzduchu, bez vacsieho krvacania ? Zavadzate tu brutalnym sposobom. Kto to financuje ?

   Delete
  2. Ta poda sa asi moc nelisi v Ugande od nasej, co sa tyka spor tetanu. A chlapec asi nebol az taky podvyziveny, ked hral futbal.

   Ak teda nie Uganda, tu je USA:
   1. neockovani, 2. ti, ktori boli ockovani pred viac nez 10 rokmi 3. ti, u ktorych nebola prevedena dostatocna profylaxia maju vacsie riziko tetanus dostat a ak ho dostanu, maju vacsie riziko nan zomriet
   http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6012a1.htm

   Novy Zeland:
   http://bezpecneockovanie.wordpress.com/2014/03/23/prehnany-strach-z-vakcin-takmer-pripravil-rodicov-o-dieta/

   Stat sa moze aj malemu dietatu. Nie je dovod rozkuskovat hexavakcinu na jednotlive ockovania a niektore z nich ako tetanus odlozit, to by dieta dostalo 6-krat viac injekcii a to by bolo ovela horsie.

   bod c. 12:
   http://bezpecneockovanie.wordpress.com/2014/02/16/taktiky-a-najcastejsie-tvrdenia-odporcov-ockovania/

   Delete
  3. Uz len klimaticke podmienky su uplne ine a uz len to je obrovsky rozdiel a niektore vakciny su v tychto podmienkach takmer neucinne (Detska obrna) https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_BKoFzjbcxs#t=804

   Ano nie je vhodne rozkuskovat. Je vhodnejsie uplne vynechat ockovanie. Hlavne v pripade ked rizika vedlajsich ucinkov a ich zavaznost je daleko horsia ako samotna choroba pred ktorou nas ma vakcina chranit. Pri detskych chorobach je lepsie dieta nakazit ked je este male a ziska tak dozivotnu imunitu co sa pri ockovani povedat neda a riziko komplikacii je v nizkom veku minimalne a samozrejme ziadne vedlajsie ucinky.

   Cize preco nenechat rodicov nech sa rozhodnu? Preco to tu takto propagovat a nespominat ziadne rizika a vedlajsie ucinky a realne uvazovat nad pomerom prinos/rizika ? Nalepkovat. Oznacovat niekoho ako "antivaxer" aj ked je len za slobodnu volbu a nic viac. Preco ? No podla mna to vyzera tak, ze je to preto, ze je to v niekoho financnom zaujme a tuto propagaciu podporuje.

   Delete
  4. No najprv sme hovorili o tetane, a na jeho spory moc klimaticke rozdiely nevplyvaju, pretoze vydrzia toho fakt hodne.

   Suhlasim s Vami. Risk vs benefit. Viz tabulka, ktoru som dal vyssie. Myslim, ze z nej je to uplne jasne.

   Mozno ste necitali cely moj blog, aj ten stary, ale v clankoch su spominane aj rizika ockovania. Nezatajujem ich - a su spominane aj v tej tabulke, co som postol vyssie.

   Pana Filla asi nepoznate, ked hovorite, ze mu ide LEN o slobodnu volbu. To ani zdaleka nie - je to jasne aj z mojich blogov, aj z jeho stranky a vystupeni, aj mam s tym skusenost, ked som s nim diskutoval.

   tu je moj stary blog: http://www.honeybadgerslobodavockovani.blogspot.cz/

   Delete
  5. Osobne nie. Cital som jeho clanky, videl som nejake videa na YT. Nemam pocit, ze by sa snazil niekomu nanutit, ze jedina spravna moznost je vobec neockovat. NA druhej strane mam negativny pohlad na clanky atd. kde sa pouzivaju take prektiky ako nalepkovanie a oznacovanie za antivaxerov. Napr. pani doktorka Elekova je uz nieco ine. Tam by mi to oznacenie az tak nevadilo. Ale aj ona aj Filo maju aj osobnu skusenost s vedlajsimi ucinkami a verim tomu ze to co robia robia v dobrej viere a nezasluzia si nejake utoky. Strasne vela informacii je na strankach sloboadvockovani.sk a viem si predstavit kolko prace dalo ich tam nazhromazdit. Druha strana namiesto toho aby si dala namahu a reagovala korektne na tieto informacie sa k tomu stavia skor takym marketingovym sposobom.

   Delete