Sunday, November 24, 2013

Čierny kašeľ je späť: čo na to Tuhársky?

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

(nezmysly vyznačené červeným, tvrdenia kurzívou)


Tohto slovenského megaskorbického guru som už trochu predstavil v mojom starom blogu (1). V jeho stati o čiernom kašli (43, strana 178) sa typicky odráža od základných faktov o pertusii, dostáva sa cez rôzne mechanizmy účinku a špekulácie postupne až k chybným záverom, pre ktoré si zase raz vybral homeopatku, v tomto prípade Suzanne Humphries (2, 3).Tuhársky uvádza:

Už „výživové“ množstvá (stovky mg denne), v podobe ústneho vitamínu C alebo injekčného AS, majú zreteľný vplyv, dokonca aj u prípadov komplikovaných zápalom priedušiek alebo pľúc. Potvrdili to nezávisle od seba lekárske tímy, a to aj v kontrolovaných štúdiách, na rôznych miestach sveta: v Kanade, Nemecku, UK a USA, s nasledovnými závermi:“
Odvoláva sa pri tom na tieto štúdie: Otani z Japonska (4), 2 od Ormerod-a z Kanady (5, 6), Gaidner z UK (4), Vermillion z Kansasu (7), Dewit z Holandska (8), Meier a Pfeiffer asi zo Švajčiarska (9), Sessa z Talianska (9) a 1 ďalšia, o ktorej nie je na nete ani ň.

Z menovaného a dohľadateľného, len 2 štúdie boli kontrolované, čiže s kontrolnou skupinou bez vitamínu C, a to štúdia od Gaidner-a a Dewit-a. Tieto štúdie dospeli k opačným záverom. Väčšina ostatných štúdií poukazuje na priam skvelé účinky vitamínu C, len Pfeiffer-ovej štúdia nenašla žiadny efekt. Tieto práce sú však metodologicky nedostačujúce. Nemajú kontrolnú skupinu a napr. Ormerod vo svojich štúdiách ani nediagnostikoval čierny kašeľ na základe kultivácie na rozdiel od Gaidner-a. Antivax uznáva len dvojito slepé placebom kontrolované štúdie (10). Zaujímavé, že v tomto prípade im nevadí, že tieto štúdie sú neni ani slepé, ani s placebom a dokonca väčšina z nich nemá ani kontrolnú skupinu, ktorú Tuhársky tak oduševnene avizoval. Navyše ich výsledky sú nejednotné a niektoré z tých štúdií sa povaľujú na pofidérnych stránkach, aj to len ako výcuc. Antivax to však nezabránilo, aby liečbu čierneho kašľa vitamínom C zobrali za dogmu a hlásali to na prvom mieste v guideline-och ako postup lege artis. Antivax tiež hlási, že slepé ovce atď. Koľkí z nich si prešli tieto štúdie a koľkí z nich len slepo verili Tuhárskemu? Pokiaľ sa jedná o ich argumentáciu liečby vitamínom C, zvyčajne vycapia len odkaz na Tuhárskeho paskvil, pretože to považujú za bibliu, totálne bez overenia si faktov.  Tuhársky opäť (11) len vy-cherrypick-oval  to, čo mu sedelo do jeho básničky a odignoroval napríklad výsledky štúdie od Gaidner-a alebo Pfeiffer-ovej aj napriek tomu, že ich uvádza medzi zdrojmi.


Suzanne Humphries:


1. Radí rodičom:
Aby sa rodič nestratil v záplave emócií a stresu, môže si časový priebeh ochorenia zapisovať do denníka, ktorý sa môže zísť v prípade, že by predsa len bola nutná lekárska pomoc.“

Takže doma budeme experimentovať na svojich deťoch a ak to náhodu nevyjde, tak nech sa lekár postará. To však môže byť už neskoro.


2. „Rodičia môžu pre vlastnú ochranu pred stresom a ochorením užívať zvýšené dávky vitamínu C, aj 10g denne v rozdelených dávkach, alebo aj viac podľa potreby, a vitamín D.“

Z takých megadávok môže rodič schytať akurát tak sračku a to nepomôže ani jemu, ani kojencovi. Keď už doplnkové metódy, skôr by som dal na rady MUDr. Jana Hnízdila, ktorý odporúča jednoducho klídek.

„pre vlastnú ochranu pred stresom a ochorením“

Ak to má kojenec, tak to má pravdepodobne aj rodič, pretože rodičia sú v súčasnosti zdrojom nákazy pre svojho potomka u viac než 50% prípadov (12).


3. Povzbudením je, že keď neočkované dieťa prekoná čierny kašeľ, získava dlhodobú, väčšinou doživotnú imunitu

Povzbudením nebude, keď to neočkované dieťa neprežije alebo bude mať trvalé následky (13). Tak či onak, podľa väčšiny doterajších štúdií, imunita nie je po prekonaní čierneho kašľa doživotná a trvá cca 4 až 20 rokov (14, 15), človek môže znova ochorieť (16, 17). Jedna z mála modelových štúdií hovorí o dlho trvajúcej, minimálne cca 30 rokov, imunite (18). Je to však veľmi variabilné, závisí to od faktorov na strane jedinca, agens a od faktorov prostredia.

a niektoré sa dokonca zbavia astmy.“

Na toto tvrdenie neexistujú dôkazy. Čo však existuje je fakt, astma zvyšuje riziko ochorenia čiernym kašľom (19, 20), ktorý môže prebiehať veľmi vážne (21, 45 – 2. video dole) alebo inak povedané, z pohľadu astmy, môže dôjsť k exacerbácii astmy. Špekulácia, že očkovanie proti pertussis zvyšuje riziko astmy buď priamo, alebo nepriamo tým, že zabráni ochoreniu, nie je podľa väčšiny štúdií potvrdená (22, 23, 24, 25). 


4. Treba zabezpečiť dieťaťu pitný režim, aby sa hlieny udržali kvapalné.“

Prísun tekutín je dôležitý nielen na skvapalnenie hlienov, ale aj na záchranu života. Som zvedavý, ako to majú rodičia zvládnuť, keď im dieťa prestane piť, jesť, keď bude vracať a keď mu rodičia vyrobia sračku vitamínom C. V nemocnici je možnosť monitorovať vitálne funkcie a možnosť podať tekutiny parenterálne (40, 47, 48).


5. Suzanne antibiotiká neodporúča.

Treba rozlíšiť antibiotiká podané kvôli samotnej pertussis a kvôli bakteriálnym komplikáciám zapríčineným iným agens (otitída, sinusitída, bronchitída, zápal pľúc). V druhom prípade sú antibiotiká kauzálnou a efektívnou liečbou danej komplikácie, takže to prevažuje nežiaduce účinky, ktoré Suzanne spomína. Čo sa týka samotného čierneho kašľa, ich vplyv na trvanie a závažnosť ochorenia je malý a možný len u včasného podania, ktoré sa v praxi však často nedá aplikovať. Suzanne ale nespomenula jeden efekt, ktorý antibiotiká majú, a to zničenie baktérií a tým zabránenie prenosu agens na ďalších ľudí (27, 28 - viz dole). U čierneho kašľa sa používajú väčšinou makrolidy: azithromycin, clarithromycin, erythromycin. Nežiaduce účinky závisia od viacerých faktorov, hlavne od dávky a dĺžky liečby. Medzi najčastejšie NÚ azithromycinu u detí patrí: bolesť brucha (2%), hnačka (3%), nevoľnosť (1%), vracanie (7%), alergická reakcia (2%), ekzém (1%), vyrážka (1%) (29).
Pred zavedením antibiotík bola smrtnosť pertusie u detí do 6 mesiacov 80-85% (30). Dnes je to podľa CDC 1,6% (13), na čom majú okrem antibiotík podiel aj iné faktory.
Antibiotiká sa podávajú aj ako post-expozičná profylaxia, to znamená, že sa antibiotiká podajú v špecifických situáciách napr. členom domácnosti, kde sa daný prípad s pertussis vyskytol (28 - viz dole, 44, 45 – 1. video dole).


6. „neodporúča ani antipyretiká“

Viz môj starý blog (31).


7. „Ak by sa dieťaťu nepodávali dostatočné dávky vitamínu C na pokrytie zvýšenej spotreby tela, tak sa objavia príznaky akútneho skorbutu“

Tuhársky akútny skorbut u čierneho kašľa udáva tiež, pričom sa odkazuje na štúdiu Woringer-a a Sala-u z roku 1921 (5). Malo sa jednať o 4 prípady skorbutu z množstva ďalších prípadov čierneho kašľa na ich klinike, u ktorých skorbut nevznikol. U iných detí, bez čierneho kašľa skorbut nevznikol vôbec. Ani v ostatných štúdiách sa u osôb s čiernym kašľom skorbut nemanifestoval.  Len 4 prípady, bližšie údaje chýbajú, ale antivax to nebráni v tom, aby hlásali, že čierny kašeľ spôsobuje skorbut. Tomu hovorím EBM jak prase.


8. „(nedostatkom vitamínu C) Dochádza k oslabeniu kolagénu, čoho dôsledkom je začervenanie očí kvôli skrehnutiu kapilár a ich neschopnosti vzdorovať tlaku vznikajúcemu pri kašli, naruší sa mozgovo-krvná bariéra a pľúca sa môžu začať zaplavovať.“

Začervenanie očí kvôli poškodeniu ciev a kapilár oka môže vzniknúť len samotným tlakom pri kašli bez ohľadu na nedostatok vitamínu C. Poškodenie hematoencefalickej bariéry a pľúc je výsledkom zvýšeného tlaku a pôsobenia najmä pertussis toxínu a ďalších faktorov virulencie (32, 4933, 34). Pri poškodení pľúc má dôležitú úlohu aj samotný imunitný systém jedinca podobne ako u ALI alebo RDS. Poškodenie mozgu je spôsobené najmä jeho hypoxiou pri ťažkom priebehu až úplnom zlyhaní dýchania.

 „pocit fyzického vyčerpania pochádza aj z nedostatku karnitínu spôsobeného deficitom vitamínu C“

Pocit fyzického vyčerpania je najmä z kašľa.


9. Suzanne uvádza, že vitamín C dokáže zriediť hlien.

Vitamín C a iné antioxidanty môžu zmierniť obstrukčné príznaky, ktoré sú čiastočne spôsobené hlienom. Tento efekt má však vitamín C už pri dávkach z mandaríniek alebo citrónov, takže netreba do seba zúfalo sypať gramy suplementov vitamínu C (35, 36).


10. „Keďže kvôli stresu sa môže väčšina vitamínu C, ktorý matka užije, spotrebovať na jej vlastnú potrebu, do mliečka sa nemusí dostať potrebné množstvo.“ Preto Suzanne odporúča nadopovať vitamínom C aj novorodenca/kojenca.

Pri normálnej strave sa nachádza v materskom mlieku dostatočné množstvo vitamínu C, a preto ho netreba suplementovať (37, 38, 39).


11. Humphries odporúča ako základnú dávku denne 200-375mg vitamínu C na každý kilogram hmotnosti,... Ak aj napriek vitamínu C dieťa pri kašli cyanizuje (fialovie), odporúča zvýšiť dávku.“

Malé deti s čiernym kašľom môžu „cyanizovať“ pri záchvate kašľa, ale hlavne pri apnoických pauzách až úplnej zástave dychu. U druhého a hlavne tretieho menovaného je uprednostnenie vitamínu C pred pobytom v nemocnici s postupom lege artis hazard so životom dieťaťa. V nemocnici je dieťa monitorované, a v prípade týchto komplikácií môže byť podaný kyslík a v najťažších prípadoch sa zaistia dýchacie cesty s umelou pľúcnou ventiláciou (26, 46). To môže byť, na rozdiel od vitamínu C, život zachraňujúce alebo sa predíde napríklad hypoxickej encefalopatii mozgu (13, 41, 42).


Zhrnutie: total neobjektívny cherry-picking, zmeska faktov a nepotvrdených špekulácií. Samozrejme Tuhársky nič, on to len prevzal bez štipky kritiky...
Nezabránim a ani nebránim nikomu, aby vitamín C vyskúšal ako doplnkovú liečbu po dohode so svojím lekárom, veď kvalitná strava (aj s dostatkom vitamínu C) je veľmi dôležitá nielen pri každej chorobe, ale aj v zdraví. Rovnako ani nebránim novým kvalitnejším štúdiám, ktoré by sa na túto tematiku zamerali. Doteraz však neexistujú dôkazy o efekte vitamínu C do takej miery, ako to hlása antivax. Uprednostnenie tohto alternatívneho postupu pred medicínskym postupom môže u malých detí skončiť zle.


Ak sa Vám článok páči, zahlasujte zaň na tejto stránke, aby si ho mohli prečítať aj ďalší: pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

24.11. 2013, Honey badger
Obsah blogu

 Zdroje:

28. Schlossberg, D.: Clinical infectious disease. Cambridge, 2008.
45. http://www.hbockovanie.blogspot.sk/2013/11/hot-topic-cierny-kasel-pertussis-co-na.html
46. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2083622/

7 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm376937.htm
  Americká vládna agentúra pre potraviny a lieky (FDA) priznala, že vakcína proti čiernemu kašľu zrejme nechráni proti nakazeniu ani proti šíreniu nákazy, môže len zmierniť príznaky u očkovaného človeka.

  ReplyDelete
  Replies
  1. To sme vedeli/predpokladali už pred samotnou štúdiou. Neznamená to však, že metódy založené na základe kolektívnej imunity na zníženie výskytu čierneho kašľa u malých detí sú úplne beznádejné. Po zavedení DTaP preočkovania adolescentov v USA sa znížila hospitalizácia detí chorých na čierny kašeľ do 1 roku (20, 26). Metóda cocooningu spoločne s preočkovaním teenage a dospelých významne znížila výskyt aj úmrtnosť na čierny kašeľ v Californii (21, 25). Ďalšie štúdie zamerané na tieto metódy sa práve robia. Samozrejme ideálna by bola nová vakcína, ktorá je vo vývoji (21, 28, 29), a ktorá by bola minimálne taká učinná ako wP, ale bez jej nežiaducich účinkov.
   (zdroje viz v článku "Hot topic: Čierny kašeľ (pertussis) – čo na to antivax?")

   Delete
  2. Kolektivna imunita? Sa začina od kolko %? 1%?
   90%?
   Koľko dospelých je zaočkovaných proti čiernemu kašľu? Skoro žiadny, kedže vakcina ma možno účinnosť 2-3 roky.
   Ja mam dve deti nezaočkovane proti Č.K. a nikdy ho nemali, dokonca nikdy nejedli antibiotika ani ziadne lieky, nikdy neboli s chorobou u lekara, nikdy neboli v nemocnici....
   Vakciny su obycajný podvod...

   Delete
  3. V článku "Hot topic: Čierny kašeľ (pertussis) – čo na to antivax?" som načrtol, že problematika kolektívnej imunity nie je taká čierno-biela, ako to Tuhársky predvádza vo svojich výstupoch. Je tam aj príslušný odkaz na článok z Scandinavian Journal of Infectious Diseases (17). Navyše príklady, ktoré uvádzam v komente vyššie, sú tiež dôkazom efektu kolektívnej imunity.
   Dané číslo, ktoré uvádzate, modelových cca 90% platí pre určitú kohortu ľudí, napr. všetkých narodených v roku x. Teória kolektívnej imunity vznikla na základe pozorovania, že po zavedení plošného očkovania poklesla incidencia danej choroby nielen u zaočkovaných, ale aj u nezaočkovaných. Mám to spomenuté v tom článku aj s príslušnými údajmi.

   Delete
  4. Presne tak, je to len TEORIA, žiadny vedecký fakt, žiadny vedecký dôkaz na to neexistuje.
   Inak je dobre známe, že pokles úmrtnosti aj chorobnosti začalo dávno pred zavedením očkovania. Očkovanie prišlo v čase, keď už choroby boli na svojom minime, ale to asi na lekárskej fakulte neučia...

   Delete
  5. Vedecké fakty, vedecké dôkazy kolektívnej imunity (nielen) u čierneho kašľa som uviedol v komentoch vyššie. V článku "Hot topic..." sa vyjadrujem aj k poklesu úmrtnosti pred zavedením očkovania aj k chorobnosti. Viz tiež priložené zdroje. Choroby samé od seba nevymizli, niektoré z nich ako napr. čierny kašeľ tu máme aj v 21. storočí aj s úmrtiami, aj s vážnymi komplikáciami.

   Delete