Sunday, June 29, 2014

Pár poznámok ku kolektívnej imunite - 2. časť

V mojom starom blogu som už uviedol dobrý príklad kolektívnej imunity (KI) (10). Tu sú ďalšie 2 - outbreaky (lokálne epidémie) osýpok a  detskej obrny v Holandsku v oblasti, kde žijú konzervatívni protestanti (na mape tzv. Bible belt, Biblický pás (21)), u ktorých je preočkovanosť nedostatočná.


Osýpky (spalničky, measles, morbilli)
Od 1. mája do 28. augusta 2013 bolo v Holandsku hlásených 1226 prípadov osýpok. 97% prípadov bolo neočkovaných, väčšina pochádzala z Bible beltu. 1 encefalitída (zápal mozgu) – neočkovaný, 9-ročný chlapec; 90 pneumónií (zápal pľúc), 66 otitis media (zápal stredného ucha). 82 boli hospitalizovaní, žiadne úmrtie (11).
Z obrázku č. 1 je vidieť, že najviac prípadov bolo v Bible belte, kde nie je dostatočná preočkovanosť (menej než 95, 90 a niekde aj menej než 80%). Oveľa menej prípadov sa vyskytlo v oblastiach s dostatočnou preočkovanosťou (nad 95%). Na mapkách je dobre vidieť efekt KI. V oblastiach, kde je dostatočná preočkovanosť, sa nachádza niekoľko stotisíc neočkovaných. Neochoreli, lebo boli disperzovaní (rozptýlení) medzi očkovanými, ktorí ich chránili. Ak by vakcína, resp. KI nefungovala tak, ako to tvrdia antivaxeri, bola by z toho celoštátna epidémia podobne, ako to bývalo pred zavedením očkovania. Nebola.

Obrázok č. 1: outbreak osýpok v Holandsku v roku 2013. Vľavo počet prípadov, vpravo preočkovanosť. Trend je jasný: prípady sa vyskytli hlavne v miestach s nízkou preočkovanosťou. Napriek tomu, že sa v miestach s dostatočnou preočkovanosťou (nad 95%) nachádzajú stotisíce neočkovaných ľudí, prípadov tam bolo málo. Boli chránení KI.
Zdroj/source: Knol et al.: Large ongoing measles outbreak in a religious community in the Netherlands since May 2013. Euro Surveill. 2013 Sep 5;18(36):pii=20580.

Takýto outbreak nie je ničím novým. To isté sa stalo v rokoch 1999-2000: 3200 prípadov, 150 hospitalizovaných, 3 mŕtvi (11) – neboli očkovaní. Jedno bolo 2-ročné dieťa so srdcovou poruchou, zlyhalo mu srdce. Druhé bolo 3-ročné dieťa, dostalo myokarditídu (zápal srdcového svalu) – jedna z možných a závažných komplikácií osýpok. Tretí bol 17-ročný adolescent, zlyhali mu obličky a vznikol u neho ARDS – závažné poškodenie pľúc (17, 18). 

V roku 2008 zase to isté v antroposofickej komunite (20), ktorá má tiež problém s očkovaním (11), hlásených bolo 99 prípadov (19).


Malá vsuvka:
Marián Fillo, vedúci antivaxerskej sekty na Slovensku (12), často spochybňuje KI touto štúdiou,
ktorá popisuje outbreak v roku 1985 v meste Corpus Christi v Texase. Outbreak vznikol u žiakov stredných škôl s takmer 100% zaočkovanosťou. Nie náhodou Fillo vylovil tento outbreak z roku 1985. Vtedy sa v USA očkovalo prevažne len jednou dávkou, po ktorej relatívne často dochádzalo k primárnemu (2-5% očkovaných) a sekundárnemu zlyhaniu vakcíny (vaccine failure (37)). Ľudia s vaccine failure a neočkovaní spôsobovali podobné malé outbreaky a to bolo dôvodom, prečo sa v roku 1989 zaviedla plošne druhá dávka (13). Vďaka tomu sa počet  jedincov s vaccine failure znížil, t.j. počet imúnnych jedincov stúpol, vo viacerých štátoch sa tak osýpky eliminovali na minimum (= teória KI (38)) a momentálne sa vyskytujú hlavne v skupinách, ktoré odmietajú očkovanie alebo v štátoch, kde je nízka preočkovanosť (13, 14, 15, 35, 36, 39, 40, 41, 42).


Inaktivovaná polio vakcína (IPV)
Podobne ako u osýpok, vznikli v rokoch 1992-1993 a 1978 v Holandsku outbreaky polia (detská obrna), obidve v Biblickom páse s nedostatočnou preočkovanosťou. V Holandsku sa očkuje inaktivovanou polio vakcínou (IPV) od roku 1957, orálna polio vakcína (OPV) sa v Holandsku narozdiel od Slovenska plošne nepoužívala.
V rokoch 1992/1993 bolo hlásených 71 prípadov detskej obrny, z toho 59 paralytické formy a 2 zomreli – 10-ročný chlapec a 61-ročný muž. Ani jeden z týchto prípadov nebol zaočkovaný (1, 2).
V roku 1978 sa vyskytlo 110 prípadov, z toho 80 s paralýzou (obrna) a 1 úmrtie – 3-mesačné dievčatko. Zase v Biblickom páse, zase všetci neočkovaní (3, 4).
Jeden z najhorších outbreakov v Holandsku v povakcinačnom období bol v roku 1971 v meste Staphorst (27). 39 prípadov, z toho 32 detí (do 15 rokov), 5 úmrtí, niekoľko paralýz. Všetci neočkovaní (3). Osobný príbeh z tohto outbreaku viz tu.

Čo mali tieto 3 spomínané outbreaky spoločné?
1. Bible belt
2. neočkovaní pokope
3. Polio sa nerozšírilo, alebo len úplne minimálne do oblastí s dostatočnou zaočkovanosťou. V týchto oblastiach bolo disperzovaných stotisíce neočkovaných ľudí, ktorí boli ochránení očkovanými = KI (2, 4).

Okrem KI mohol byť tento trend spôsobený aj relatívnou izoláciou ľudí Biblického pása od ostatnej populácie alebo mimoriadnym očkovaním kontaktov a rizikových osôb OPV vakcínou (1).
Možné mechanizmy KI u IPV vakcíny:
1. Počas vyšetrovania vyššie uvedených outbreakov sa zistilo, že percento infikovaných (attack rate) je väčšie u neočkovaných ako očkovaných. 60% vs 22%, 45% vs 21% (2), 50-68% vs 23-36% (3).
2. Neočkovaní vylučujú vírus dlhšie ako očkovaní (2, 6, 7, 9).
3. Neočkovaní vylučujú viac vírusu (5, 6, 7, 9).
4. IPV vakcína znižuje vylučovanie vírusu nosohltanovým sekrétom (5, 7, 8, 9, 23).

Z týchto dát vidíme, že KI u IPV vakcíny existuje, ale nie je dokonalá. Dokáže významne brániť šíreniu infekcie na populačnej úrovni, ale nedokáže napr. zabrániť prenosu infekcie u blízkych kontaktov (napr. v rodine) (8).

Z týchto outbreakov polia vyplývajú aj ďalšie fakty:
1. Polio je nebezpečné aj vo vyspelých krajinách s dobrou hygienou. Je to kvôli
  a) relatívne vysokej kontagiozite (nákazlivosti) polia (24 – viz dole)
  b) Možný prenos nielen fekálne-orálne (špinavé ruky) ale aj tzv. orálne-orálne prostredníctvom nosohltanového sekrétu (22, 43).
2. KI má slabé miesta – skupiny neočkovaných = tzv. vakcinačné diery, a preto outbreaky môžu vznikať aj v štátoch s celkovo dobrou preočkovanosťou, resp. KI (16).


Odbočka od témy:
Antivaxeri si často lámu hlavu nad tým, že prečo vymizla cholera a týfus bez toho, aby sa očkovalo – aj tieto choroby sa prenášajú fekálne-orálne podobne ako polio. Big farma nezmyselne naordinovala očkovanie proti polio, bla bla... Vysvetlenie je jednoduché: polio má vyšiu kontagiozitu (t.j. ľahšie sa prenáša medzi ľuďmi). Hygiena a zabezpečenie čistej vody dokázali významne eliminovať choleru a týfus, u polia však len čiastočne, a okrem toho tieto opatrenia spôsobili, že sa detská obrna začala vyskytovať vo vyššom veku, kedy častejšie dochádza k paralýze (25, 26, 28, 29). Vyššie uvedené outbreaky naznačujú, že hygiena u detskej obrny nestačí, a preto je potrebné očkovanie.


Záver:
Dôkazy KI existujú aj u ostatných infekčných chorôb, proti ktorým sa očkuje (5, 30, 31, 32, 33, 34). KI nie je mýtus, je to fakt.


Honey badger, 29.6.2014
Zdroje:

24. Votava: Lékařská mikrobiologie speciální. 2003         
42. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21676265
43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16153180

No comments:

Post a Comment