Tuesday, November 4, 2014

Obsah blogu

1. Rubeola - dezinformácie v časopise Dieťa, zase

2. MMR vakcína a autizmus u afroameričanov - CDC vs Brian Hooker

3. Pertussis - nové štúdie o cocooningu a očkovaní tehotných žien 

4. 10 šokujúcich vecí, ktoré ste možno počuli o očkovaní

5. Outbreak detskej obrny v roku 1971 v Holandsku - príbeh Roelofje Mussche

6. Kolektívna imunita, 2. časť (osýpky a polio v Holandsku)

7. Kolektívna imunita, 1. časť

8. Očkovanie a autoimunita, japonská štúdia "Self-organized criticality theory of autoimmunity" 

9. Osýpky vo Vietname v obrazoch

10. Čierny kašeľ v Japonsku, Eleková zavádza

11. Dobré videá o očkovaní

12. Dvojito zaslepené placebom kontrolované štúdie, vývoj a klinické skúšanie vakcín

13. Th1 Th2 model imunity, očkovanie a alergie, autoimunita a rakovina

14. Liečba čierneho kašľa vitamínom C? imunita po prekonaní ochorenia vs. po očkovaní

15. Čierny kašeľ je späť, čo na to antivax? zlyhanie vakcíny, kolektívna imunita, vina antivaxu, význam kojenia

16. Starý blog

17. Honey badgers deep pocket revealed

4 comments: