Monday, April 28, 2014

O čom je štúdia „Self-organized criticality theory of autoimmunity“

Antivaxeri hovoria, že očkovanie spôsobuje autoimunitné choroby. Áno, niektoré vakcíny môžu spôsobiť veľmi zriedkavo niektoré autoimunitné choroby u geneticky predisponovaného jedinca (viz aj 6). Pre antivax pre istotu ešte raz: 1. niektoré vakcíny, 2. môžu, 3. veľmi zriedkavo, 4. niektoré autoimunitné choroby, 5. u predisponovaného jedinca. Antivaxerom to ale nestačí a často sa vyjadrujú tak, ako keby všetky vakcíny spôsobovali všetky autoimunitné choroby. Niekedy pri tom citujú japonskú štúdiu „Self-organized criticality theory of autoimmunity“ publikovanú v internetovom časopise Plos One (1).

Autori na základe experimentu na myšiach sformulovali novú teóriu, podľa ktorej opakovaná antigénna stimulácia („imunizácia“), ktorá prekročí určitý prah (tzv. self-organized criticality), spôsobuje systémovú autoimunitnú chorobu. V tomto experimente bol myšiam opakovane podaný antigén intraperitoneálne (injekčne do brušnej dutiny), čo u nich vyvolalo stav podobný autoimunitnej chorobe systémový lupus erythematodes (SLE).

Antivaxerom uniká jeden dôležitý fakt. Zatiaľ čo oni zameriavajú svoju pozornosť len na vakcíny, ich imunitný systém je neustále opakovane stimulovaný nespočetným množstvom antigénov, napr. mikróbov zo vzduchu, potravy, mikróbov na pokožke, mikróbov trvalo alebo dočasne prítomných napr. v tráviacom trakte alebo v dýchacích cestách, atď. atď. 

Infekčné choroby predstavujú oveľa väčšiu antigénnu záťaž pre organizmus ako antigény z vakcín. Vyššie uvedená teória nerozlišuje, či je antigén z "prirodzenej" infekcie, vakcíny alebo či je podaný intraperitoneálne. Z toho vyplýva, že infekčné choroby by mali spôsobovať autoimunitné choroby oveľa častejšie ako vakcíny. A aj spôsobujú (viz aj 6).

Napríklad imunitná trombocytopenická purpura (ITP) vzniká cca 10-20-krát častejšie u infekčných chorôb, proti ktorým je MMR vakcína určená, ako po očkovaní MMR-kou (4, 5) a navyše u týchto infekčných chorôb prebieha závažnejšie a má horšiu prognózu (5). Guillain-Barré syndróm (GBS) vzniká podľa štúdie Kwong a kol., 2013, 17-krát častejšie po chrípke ako po očkovaní proti chrípke (3, 15). Môže vznikať aj po iných infekciách (napr. Campylobacter jejuni) (2).

Čo sa týka SLE (18), najnovšia štúdia nepotvrdila, že by očkovanie predstavovalo riziko pre jeho vznik (9). Prof. Shoenfeld prezentuje niekoľko prípadov SLE, ktoré vznikli po očkovaní proti hepatitíde B (časová asociácia, kauzalita nestanovená) (10). Z infekčných agens sa v etiológii SLE uvažuje napr. o víruse EBV (11).

Späť k japonskej štúdii. Autori v závere uvádzajú ako príklad vírus osýpok, ktorý dokáže nadmerne stimulovať imunitný systém. Autori pri tom nespomínajú vakcíny, ale (v čase vydania štúdie) nedávne prípady osýpok u neočkovaných dospelých ľudí v Japonsku. Eleková dosť podrobne interpretovala túto štúdiu na Fillovej necenzúrovanej stránke slobodavockovani.sk (7), ale túto informáciu vynechala. Asi preto, lebo by to pokazilo účel jej článku – dokázať, že vakcíny sú zlé. Takže cenzúrovaný článok Elekovej na necenzúrovanej stránke Filla. Ups.

Prof. Sunichi Schiozawa, jeden z autorov tejto štúdie, vysvetľuje ich teóriu takto: naše telo je bojovým poľom pre patogény (mikróby) vs. imunitný systém. Telo je pri tomto boji poškodzované nielen patogénom, ale aj imunitným systémom. Ak je imunitný systém alebo patogén príliš silný, organizmus umiera. A preto je pre prežitie dôležitá nejaká zlatá stredná cesta, balans, ktorý však vedie k tomu, že imunitný systém nereaguje promptne na patogén, ktorý tak perzistuje v organizme a opakovane stimuluje imunitný systém, čo má za následok vznik autoimunitných chorôb (8).    

Záver: Japonská štúdia nie je v rozpore s doterajším poznatkami, podľa ktorých infekčné choroby predstavujú väčšie riziko pre vznik niektorých autoimunitných chorôb ako vakcíny, takže risk vs. benefit je jednoznačne v prospech vakcín. Antivaxeri zneužívajú túto prácu pre podporu svojho mylného presvedčenia o očkovaní a dezinterpretujú význam tejto štúdie.

Antivaxeri majú klapky na očiach, vidia len vakcíny, ale s rozvojom autoimunitných chorôb sú okrem vakcín a infekcií asociované aj iné faktory. Napríklad fajčenie a reumatoidná artritída (12), niektoré lieky (napr. Procainamide na liečbu arytmií, Hydralazine na liečbu vysokého tlaku) a SLE (tzv. DILE) (13) alebo gliadín a celiakia (14). V neposlednom rade sú to genetické faktory, napr. gény HLA-B27 u morbus Bechterev (ankylozujúca spondylitída) alebo HLA-DR3 a HLA-DR4 u cukrovky 1. typu (DM1) (16).

Avšak žiaden z týchto faktorov nie je „100%-ný“, presná príčina vzniku autoimuntných ochorení nie je známa. Niektoré autoimunitné choroby môžu odoznieť spontánne s dobrou prognózou (napr. ITP), iné sa dajú dobre zvládať odstránením vyvolávajúceho faktora (napr. DILE, celiakia), ale u niektorých môže byť liečba problematická, kauzálna liečba neexistuje (napr. reumatoidná artritída, DM1). A práve tu prichádzajú na scénu antivaxeri a šarlatáni, ktorí ponúkajú jasnú príčinu (očkovanie) aj zázračnú, „farmaceutickými firmami utajovanú“, liečbu. Je to však len falošná nádej za peniaze, ktorá môže navyše ohroziť zdravie alebo aj život človeka (17).


Zdroje:

17. http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/rodice-uverili-sarlatanum-a-nedavali-vasikovi-6-inzulin-hoch-zemrel.html
18. http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/systemovy-lupus-erythematodes-447987


28.4. 2014, Honey badger
Obsah blogu

No comments:

Post a Comment