Wednesday, October 8, 2014

CDC vs Brian Hooker


Podľa očkovacieho kalendára sa 1. dávka MMR-vakcíny odporúča podať do 18. mesiaca. Majú takto zaočkované deti vyššie riziko dostať autizmus (šancu dostať diagnózu autizmu) v porovnaní s deťmi, ktoré boli očkované neskôr? Aj na túto otázku sa snaží odpovedať štúdia zo CDC a jej reanalýza od Briana Hookera.


CDC – Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, odborníci na očkovanie z USA, autori štúdie
Destefano F, Bhasin TK, Thompson WW, Yeargin-Allsopp M, Boyle C: Age at first measles-mumps-rubella vaccination in children with autism and school-matched control subjects: a population-based study in metropolitan atlanta. Pediatrics. 2004 Feb;113(2):259-66. 
(slovensky: Vek pri prvom očkovaní proti osýpkam-mumpse-rubeole u detí s autizmom a u kontrolných subjektov priradených podľa školy: populačná štúdia z Atlanty)

Brian Hooker – bioinžinier, autor štúdie
Hooker BS: Measles-mumps-rubella vaccination timing and autism among young african american boys: a reanalysis of CDC data. Transl Neurodegener. 2014 Aug 8;3:16.
(slovensky: Načasovanie očkovania proti osýpkam-mumpse-rubeole a autizmus u afro-amerických chlapcov: reanalýza CDC dát)


Podľa výsledkov oboch týchto štúdií je odpoveď na úvodnú otázku rovnaká: nie – ani u chlapcov, ani u dievčat, ani u belochov (biela rasa), ani u černochov (afro-američania)...
Rovnakú otázku si autori položili aj pri hranici 24 a 36 mesiacov.
24 preto, lebo je to obdobie, v ktorom má už väčšina autistov prvé príznaky atypického vývoja
36 preto, lebo je to obdobie, do ktorého, v prípade autizmu, už musia byť vyvinuté príznaky autizmu podľa diagnostických kritérií DSM-IV
Obidve štúdie sa zhodujú aj tu: deti očkované pred 24. mesiacom nemajú vyššie riziko dostať autizmus než deti očkované neskôr. Avšak deti očkované pred 36. mesiacom majú vyššie riziko dostať autizmus (šancu dostať diagnózu autizmu) ako deti očkované potom.


Tu sa výsledky štúdií a názory autorov rozchádzajú.

Podľa CDC je tento výsledok spôsobený tým, že deti s autizmom majú príznaky už pred 36. mesiacom života. Takéto deti sú v danej oblasti v USA zaraďované do časných špeciálnych vzdelávacích programov. Keďže sa jedná o kolektívy detí, vyžaduje sa očkovanie pred nástupom do takéhoto programu. To spôsobí, že deti s autizmom budú častejšie ako kontroly očkované pred 36. mesiacom. Autori túto hypotézu podporujú nasledovnými faktami:
1. Väčšiu šancu dostať diagnózu autizmu mali deti očkované pred 36. mesiacom. Tento trend bol najvýraznejší u 3-5 ročných detí, z ktorých až 98% bolo zaradených do časných vzdelávacích programov
2. 78% detí s autizmom, ktoré boli očkované po 36. mesiaci, mali príznaky autizmu už pred týmto obdobím, to znamená, že skôr, ako boli zaočkované (kauzalita nepravdepodobná) 

Podľa Hooker-a je ten výsledok spôsobený tým, že černosi majú vyššie riziko dostať autimus vtedy, ak sú očkovaní pred 36. mesiacom. U černošských chlapcov je tento „signál“ výraznejší, aj pred 24. mesiacom. U všetkých ostatných skupín sa také niečo nepozorovalo (riziko dostať autizmus nebolo asociované s určitým vekom počas prvého očkovania) – tieto dáta prezentuje Hooker vo svojej štúdii.


A tu sa začína kontroverzia.

CDC tiež analyzovalo dáta u černochov, ale výsledky neboli štatisticky významné. Podľa Hooker-a to bolo kvôli tomu, že CDC naschvál urobila túto analýzu na menšej vzorke detí, ktoré mali rodný list, a preto vznikli štatisticky nevýznamné výsledky. Ako dôkaz prezentuje Hooker výpočty nielen u detí s rodným listom, ale aj so započítaním detí bez neho, u ktorých bola známa rasa (u 88% kontrol a 92% prípadov). Avšak Hooker nepostupoval rovnako, ako CDC. Použil iný dizajn štúdie (kohortová štúdia) a aj inú štatistickú analýzu ako štúdia CDC. Hooker píše, že „jeho výsledky boli potvrdené aj štatistickou analýzou podobnej tej v CDC štúdii“, ale dáta neprezentuje a nevysvetľuje, čo je to „podobná štatistická analýza ako v CDC štúdii“. Inak povedané, Hooker vo svojej štúdii nedokazuje jednoznačne, že by CDC dostali štatisticky významné výsledky, ak by zahrnuli aj deti bez rodného listu.
CDC odpovedalo (1) na toto „obvinenie“ tým, že skupinu detí s rodným listom použili preto, lebo pre túto skupinu boli známe okrem rasy aj iné faktory, ktoré boli tiež analyzované (napr. hmotnosť detí po narodení, vek a vzdelanie matky). To je však od CDC tiež nejednoznačný argument.


Čo na to autori CDC štúdie?

Spoluautor CDC štúdie, William Thompson, sa prostredníctvom svojho právnika vyjadril (2), že sa tento nález u černošských chlapcov rozhodli v pôvodnej štúdii vynechať, a teda nepublikovať.

Hlavný autor štúdie – Frank Destefano podľa CNN tvrdí (3), že „on a jeho spoluautori si stoja za výsledkami ich štúdie“, a že „všetci autori štúdie, v rátane Thompsona, súhlasili s analýzou a interpretáciou tejto štúdie predtým, než bola publikovaná“.
Frank Destefano

Záver: žiadny.    

Celá táto štúdia a story je dosť nejednoznačná, úmyselné zatajenie spomínaného výsledku zo strany CDC autorov sa nedá vylúčiť vzhľadom na vyjadrenie Thompsona, ale ani potvrdiť výsledkami Hooker-ovej štúdie, a preto by mala nasledovať najlepšie ďalšia štúdia, reanalýza alebo aspoň ďalšie vyjadrenie kompetentných a prešetrenie tejto „kauzy“, a v prípade zistenia podvodu vyvodiť potrebné dôsledky, podobne ako napr. u Andrew-a Wakefield-a alebo Mark-a Geier-a (paradoxne na týchto 2 výkukov sa odvoláva Hooker vo svojej štúdii). Každopádne, antivaxeri v tom majú samozrejme už teraz jasno... Hooker-ovej štúdie sa chytili a začali ňou mávať presne tak, ako pani v tomto videu: 

A chytili sa nie ani tak štúdie, ale len jedného výsledku z tej štúdie (cherry-picking, ako to už v antivaxe býva zvykom...).

Zrazu nikoho z nich netrápi Fillov zlatý štandard (5), ktorý zakaždým vymáhajú od SEVS-u (6), a ku ktorému sa Hooker ani zďaleka nepriblížil.
Antivaxeri tiež zrazu neriešia, či má štúdia konflikty záujmov – a ona má: Brian Hooker má syna s autizmom a verí (veril ešte pred vydaním jeho štúdií), že to má z očkovania, a preto sa súdi (7) nielen v rámci Amerického odškodňovacieho programu pre ľudí s nežiaducimi účinkami po očkovaní (tzv. Vaccine court), ale aj so samotným CDC. Ak by niečo z toho vyhral, dostal by za to strašné prachy, takže produkovať štúdie proti svojej vlastnej srsti by pre neho nebolo výhodné (zatiaľ také ani nevyprodukoval). Štúdia CDC konflikty záujmov neudáva (áno, neznamená to automaticky, že ich nemá).

Brian Hooker a jeho autistický syn Steve, zdroj/source: http://www.dci.org/news/view.cfm?news_id=85ef7f67-e10b-4392-b4ae-c584eb1ae558
Ak teda antivaxeri naozaj uznávajú túto štúdiu, musia aj uznať, že štúdia okrem toho, že našla vyššie riziko autizmu u černošských chlapcov (u nikoho iného) očkovaných pred 24. a 36. mesiacom, došla aj k výsledkom, podľa ktorých deti očkované podľa kalendára nemajú vyššie riziko dostať autizmus ako deti očkované neskôr – a to ani belosi, ani černosi, ani černošskí chlapci, ani nikto.

Hooker-ov štatisticky významný výsledok mohol byť spôsobený napr. poddiagnotikovanosťou autizmu u neskoršie očkovaných detí ( rodičia, ktorí to s očkovaním „flákajú“ majú aj menšiu tendenciu ísť k lekárovi v prípade symptómov autizmu). Prečo práve u černošských chlapcov? Napr. preto, lebo u černochov v USA existujú väčšie socioekonomické rozdiely ako u belochov, a to súvisí s vyššie uvedeným (9). Ku štatisticky významným výsledkom mohlo Hooker-ovi ďalej pomôcť aj to, že v niektorých porovnávaných kohortách bolo málo detí (najmä v kohorte očkovaných černošských chlapcov po 36. mesiaci), aj výber štatistickej analýzy (12). To sú hypotézy, na ktoré by sa dalo odpovedať ďalšími štúdiami, a uvádzam ich preto, lebo antivax berie Hooker-ov nález za nevyhnutný dôsledok jedine očkovania, pričom sám Hooker v štúdii píše, že sú potrebné v tomto prípade ďalšie štúdie, ktoré by sa pozreli na prípadné skresľujúce faktory.

Čo sa týka všetkých okrem černoškých chlapcov, výsledky oboch štúdií sú v súlade s výsledkami väčšiny tých kvalitnejších doterajších štúdií, ktoré nenašli spojitosť očkovania a autizmu (8), a navyše sú v rozpore s pôvodnou hypotézou Wakefielda (11). Čo sa týka černošských chlapcov, máme tu novú hypotézu. A k nej dve štúdie, jedna ju potvrdzuje, druhá nie. Uvidíme, čo prinesie ďalší výskum. Výskum, nie kecy a anekdoty (10) antivaxu.


Update z 3. októbra 2014: retrakcia Hooker-ovho článku

Hookerova štúdia bola stiahnutá editorom a vydavateľom časopisu, v ktorom vyšla. Ako dôvod uvádzajú nepriznané konflikty záujmov, ktoré narušili peer review proces (14), a to, že dodatočné peer review po publikácii vyslovilo obavy nad opodstatnenosťou použitých metód a štatistickej analýzy. Editor tak už nemá dôveru v spoľahlivosť výsledkov tejto štúdie (13).


Honey badger, 8.10.2014


Zdroje:

14. http://cs.wikipedia.org/wiki/Peer_review

No comments:

Post a Comment